3 april 2018 - Uppdrag

BioInvent International AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 85 miljoner kronor

BioInvent International har genomfört en riktad nyemission om cirka 85 miljoner kronor genom ett s.k. accelererat book building-förfarande.

BioInvent International är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolaget har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. BioInvent Internationals aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

BioInvent International biträddes av Mannheimer Swartling i samband med emissionen.