2 mars 2017 - Nyheter om byrån

Årsrapport 2016

Trots den politiska turbulensen och en allt mer utbredd ovisshet om vart den ekonomiska konjunkturen är på väg, kan Mannheimer Swartling se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år. Vi rankas fortfarande som nummer ett i Sverige – både av klienterna i de internationella mätningarna Chambers och International Financial Law Review (IFLR) och av de blivande juristerna i Universums årliga Företagsbarometer. För oss är det tydliga bevis på att vi som byrå gör saker och ting rätt. Därmed inte sagt att vi kan slå oss till ro i trygg förvissning om att solen kommer gå upp i morgon och att Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska byrå även då.

2016 var också ett år som präglades av ett kontinuerligt förändringsarbete. 2017 kommer inte att vara annorlunda. Byråns långsiktiga arbete med jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling och digitala lösningar kommer fortsätta även under nästa år. Under 2016 påbörjade 53 jurister sin anställning på Mannheimer Swartling och två nya delägare valdes in. Mätt i omsättning så överträffade vi förväntningarna med en omsättning på 1,3 miljarder kronor. Förklaringen till att vi lyckats med våra föresatser är att vi har Sveriges bästa och mest engagerade jurister. Mannheimer Swartlings starka position är resultatet av ett lag på 550 medarbetare som hjälps åt, löser problem tillsammans och fritt utbyter kunskap sinsemellan.

Välkommen att läsa mer om byråns aktiviteter under det gångna året i vår årsapport för 2016.