1 juli 2020 - Uppdrag

Altor investerar i OX2

Altor Fond V har tecknat avtal om att förvärva en 30-procentig andel i OX2 AB och ingår partnerskap med Peas Industries AB. Altor ska stödja bolagets fortsatta tillväxt och driva omställningen mot förnybar energi i Europa. Grundarna, genom Peas Industries, kommer att kvarstå som majoritetsägare och även fortsatt vara aktiva i OX2:s utveckling.

OX2 är ett europeiskt bolag inom utveckling av förnybar energi. Företaget grundades 2004 och har under åren växt och är idag #1 oberoende utvecklaren i Europa och har realiserat mer än 2,4 GW vindkraft. OX2 har för närvarande förvaltningskontrakt för 38 vindparker (2,1 GW). Företaget har verksamhet i sex länder och verkar över hela den förnybara värdekedjan med en ansenlig europeisk pipeline inom både land- och havsbaserad vindkraft såväl som solkraft.

Altor rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.