30 augusti 2019 - Uppdrag

Allmänna reklamationsnämnden finner att passagerare inte har rätt till extra kompensation i anledning av pilotstrejken hos SAS

Under tiden den 26 april till den 2 maj 2019 gick SAS piloter vid pilotfacken i Danmark, Norge och Sverige ut i strejk vilket resulterade i ca 4 000 inställda flygningar.

Enligt EU-förordning 261/2004 har passagerare rätt till en extra, standardiserad kompensation vid försenade eller inställda flyg, såvida inte orsaken är en s.k. extraordinär omständighet utanför flygbolagets kontroll.

Allmänna reklamationsnämnden har i ett vägledande beslut den 29 augusti 2019 funnit att pilotstrejken hos SAS utgör en extraordinär omständighet. Nämnden fann vidare att SAS också bevisat att bolaget gjort allt som är rimligt för att undvika strejken och att den flygning som bedömdes i ärendet ställdes in. I och med det är SAS inte skyldigt att betala ut standardiserad kompensation enligt EU-förordning 261/2004.

SAS har biträtts av Mannheimer Swartling.