26 juni 2019 - Uppdrag

Alfa Laval har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 300 miljoner euro

Den 19 juni 2019 offentliggjorde Alfa Laval AB (publ) att bolaget, inom ramen för ett uppdaterat EMTN-program och genom dess helägda dotterbolag Alfa Laval Treasury International AB (publ), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 300 miljoner euro, som förfaller till betalning i juni 2024 och som löper med en fast årlig ränta om 0,250 procent. Obligationerna säkerställs av Alfa Laval AB och kommer att noteras på Irish Stock Exchange. Emissionslikviden ska användas för att refinansiera utestående obligationer som förfaller till betalning i september 2019.

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Bolagets utrustning, system och tjänster hjälper kunderna att värma, kyla, separera och transportera produkter. Alfa Laval har cirka 17 200 anställda och koncernens världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder. Alfa Laval är noterat på Nasdaq Stockholm och hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder.

BNP Paribas, HSBC Bank PLC, Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat som Joint Lead Managers i samband med uppdateringen av EMTN-programmet och emissionen av obligationerna. Alfa Laval biträddes av Mannheimer Swartling.