31 juli 2018 - Uppdrag

Ahlsell upphandlar ny automatiserad lagerhållningsanläggning

Ahlsell AB har träffat avtal med KNAPP för installation och driftsättning av en ny automatiserad lagerhållningsanläggning (ASR automated storage and retrieval system) i Ahlsells centrallager i Hallsberg. Anläggningen kommer att driftsättas som en integrerad del av Ahlsells befintliga lagerhållningssystem. Upphandlingen utgör ett led i Ahlsells strategiska investeringar i centrallagret till säkerställande av en hög logistisk kapacitet och ett ökat produktionsflöde.

Ahlsell AB är en nordisk distributör av yrkesmässiga installationsprodukter, isolering, industriprodukter, verktyg och maskiner. Moderbolaget är noterat på NASDAQ Stockholms Large Cap-lista.

KNAPP-koncernen, med säte i Österrike, är en internationell leverantör av högteknologiska lagerhållningssystem.

Ahlsell AB företräddes av Mannheimer Swartling.