Allmänna villkor

För att tydligare definiera för våra klienter hur vi arbetar och vad klienterna kan förvänta sig tillämpar vi allmänna villkor för våra tjänster.

Nedanstående villkor gäller i samband med uppdrag som vi påbörjar den 25 maj 2018 eller senare.

Ladda ned de allmänna villkoren här:
Svenska
Engelska

Om du har frågor om våra allmänna villkor är du välkommen att kontakta vår chef för kvalitets- och riskhantering Karin Faxén Ågrupkarin.faxen.agrup@msa.se, tel +46 8 595 065 25.