Tillfälliga mer generösa regler för gröna stöd i EU

Europeiska kommissionen har antagit nya tillfälliga statsstödsregler, som svar på bland annat USA:s Inflation Reduction Act.

Det nya regelverket ger medlemsstaterna utökade möjligheter att ge bidrag till projekt som är gynnsamma för den gröna omställningen, såsom a) produktion och lagring av förnybar energi, b) investeringar för att minska utsläpp av fossila bränslen och c) tillverkning av strategiskt viktiga produkter för den gröna omställningen. Möjligheten att ge stöd enligt regelverket gäller fram till 25 december 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Anton Lundmark, Senior Associate

+46 70 977 73 64, anton.lundmark@msa.se

Freija Haas, Associate

+46 70  977 70 85, freija.haas@msa.se

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.