IntervjuMartin Andersén

Martin Andersén, associate i verksamhetsgruppen Fastighetsrätt

Under tiden som jag pluggade på juristprogrammet visste jag inte vilken inriktning jag skulle välja – främst eftersom jag tyckte att det mesta var intressant. Det var först efter att jag varit sommartrainee på Mannheimer Swartling som jag insåg att jag ville jobba med affärsjuridik. Jag fångades framförallt av den variation som rollen som affärsjurist innebär. Därutöver lockades jag av arbetets internationella prägel. Slutligen var naturligtvis även kollegorna och det mottagande jag fick som sommartrainee en bidragande faktor till att jag ville ta mig tillbaka – jag kände mig verkligen som "en i gänget" från dag ett.

Jag fångades framförallt av den variation som rollen som affärsjurist innebär.

Jag arbetar i byråns fastighetsgrupp och delar min tid mellan att arbeta med fastighetstransaktioner och fastighetsrättsliga tvister (främst entreprenadtvister). Det jag framförallt tilltalas av är mixen av arbetsuppgifter. Arbetet med fastighetstransaktioner innebär högt tempo och det är stimulerande att delta i avtalsförhandlingar med motparten och fila på avtalsklausuler. Det finns en spännande nerv i arbetet. Ofta handlar den tvisteinriktade delen av arbetet om komplexa frågeställningar som det inte finns något solklart svar på – det handlar om att hitta de bästa argumenten för att övertyga domstolen eller skiljenämnden om att just din klient har rätt. Det finns ett tydligt tävlingsmoment inbyggt i det som jag verkligen gillar.

Jag började på Mannheimer Swartling efter att jag avslutat juristprogrammet i Lund och arbetade först på vårt Malmökontor. Därefter flyttade jag till vårt kontor i Göteborg eftersom min sambo fick ett nytt jobb där. Då vi arbetar så integrerat över kontorsgränserna blev flytten till Göteborg väldigt smidig och trots att jag numera sitter på vårt kontor i Göteborg har jag daglig kontakt med mina kollegor i Malmö. Även om vi har ett antal olika kontor rent geografiskt känns det verkligen som att vi är ett och samma kontor.