2 oktober 2017 - Uppdrag

Wirtgen Wind Invest GmbH investerar i Laxåskogen vindkraftpark

Wirtgen Wind Invest GmbH har förvärvat vindkraftparken Laxåskogen i Laxå kommun från WKN AG och TCC Förvaltning AB. Vindkraftparken kommer att omfatta 7 Siemens SWT-3,6-130 (3,6 MW) turbiner med en totalhöjd om maximalt 200 meter per turbin. Marken där vindkraftparken uppförs ägs av Sveaskog.

Wirtgen Wind Invest är den tyska Wirtgen-familjens bolag för investeringar inom förnybar energi. Laxåskogen vindkraftpark är Wirtgen Wind Invests första investering i Skandinavien.

WKN är en ledande projektör av nyckelfärdiga energiprojekt inom Europa, Sydafrika och USA, och bolaget har initierat och slutfört projekt med en sammanlagd kapacitet om ca 1.350 megawatt. TCC Förvaltning är en svensk projektör inom vindkraft och specialist inom vindmätning.

Wirtgen Wind Invest rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.