22 december 2016 - Uppdrag

Volvo Cars emitterar preferensaktier för 5 miljarder kronor

Volvo Cars har genomfört en emission av preferensaktier till ett värde av 5 miljarder kronor till en grupp svenska institutionella investerare. Preferensaktierna kan återköpas eller omvandlas till stamaktier vid en eventuell framtida notering av bolaget. Investerarna utgörs av pensionsfonderna AMF och Första AP-fonden samt försäkringsbolaget Folksam.

Volvo Cars tillverkar bilar i premium-segmentet. Bilarna marknadsförs och säljs av regionala försäljningsorganisationer och nationella försäljningsföretag via cirka 2 300 återförsäljare i över 100 länder. 2015 sålde Volvo Cars totalt 503 127 bilar.

Volvo Cars rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.