22 december 2016 - Uppdrag

Viking Supply Ships AB genomför företrädesemission

Styrelsen för Viking Supply Ships AB har den 25 november 2016, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att ta in cirka 207 miljoner kronor genom en företrädesrättsemission av aktier samt att genomföra en riktad nyemission och kvittningsemissioner om sammantaget motsvarande cirka 141 miljoner kronor för att stärka koncernens finansiella ställning enligt avtal om finansiell omstrukturering.

Viking Supply Ships är moderbolag i en rederikoncern med huvudkontor i Göteborg och Köpenhamn. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Koncernen bedriver sin verksamhet i fyra segment: Anchor Handling Tug Supply fartyg (AHTS), Platform Supply Vessels (PSV), Services samt Ship Management. Koncernen har ca 500 anställda och omsättningen för 2015 uppgick till 1 977 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Small Cap.

Viking Supply Ships biträds av Mannheimer Swartling i samband med emissionerna och beträffande frågor rörande den finansiella omstruktureringen.