22 november 2019 - Uppdrag

Uniphar förvärvar EPS

Uniphar har förvärvat 100% av aktierna i EPS-gruppen, bestående av EP Endovascular AB och EPS Vascular AB, båda registrerade i Sverige, och EPS Vascular O, registrerad i Finland.

EPS-gruppen levererar försäljnings-, marknadsförings- och distributionstjänster till tillverkare av medicintekniska produkter inom de terapeutiska områdena för interventionell kardiologi och vaskulärmedicin i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island och Baltikum.

Uniphar är ett diversifierat företag inom hälso- och sjukvårdstjänster som servar kraven från mer än 200 multinationella tillverkare av läkemedels- och medicinteknologier inom tre divisioner - kommersiell & klinisk, produktåtkomst och leveranskedja och detaljhandel.

Mannheimer Swartling agerade huvudombud i transaktionen.