20 december 2018 - Uppdrag

TRIG förvärvar majoritetsandel i 229,1 MW vindkraftparken Ersträsk

The Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG), ett London-noterat investeringsbolag som rådges av InfraRed Capital Partners, har ingått avtal om att förvärva en 75-procentig andel i vindkraftparken Ersträsk från Enercon Independent Power Producer GmbH.

Ersträsk, en vindkraftpark om 229,1 MW nära Piteå, är under uppbyggnad och kommer att omfatta 26 Enercon E-103 turbiner med en kapacitet på 2,35 MW (fas 1) och 42 Enercon E-126 turbiner med en kapacitet på 4,0 MW vardera (fas 2). TRIGs investeringar i Ersträsk beräknas uppgå till cirka EUR 190 miljoner.

Transaktionen är TRIGs första investering i Norden och möjliggör för TRIG att ytterligare förbättra sin geografiska diversifiering och etablera sig i en av Europas mest attraktiva regioner för utveckling av förnybar energi. TRIGs investeringar består av en portfölj om 62 vindkraftparker och solkraftproduktionsprojekt i Storbritannien, Frankrike, Irland och Sverige, inklusive det förvärv som meddelas idag, med en sammanlagd nettoproduktionskapacitet på över 1.110 MW.

TRIG rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.