21 april 2017 - Uppdrag

Sverigeförhandlingen – Investering i kollektivtrafik för 30 miljarder och byggande av 100.000 bostäder i Stockholmsområdet

Staten (genom Sverigeförhandlingen), Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Solna stad, Huddinge kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun har den 21 april 2017 ingått avtal om en omfattande infrastruktursatsning i Storstockholmsområdet. Uppgörelsen omfattar fyra objekt som utgörs av en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, en ny spårvägslinje mellan Flemingsberg och Älvsjö (Spårväg syd), en förlängning av Roslagsbanan till T-centralen och en ny tunnelbanestation vid Hagalund, vilken kommer att utgöra en del av den nya tunnelbanelinjen mellan Odenplan och Arenastaden. Den beräknade investeringskostnaden uppgår till 25,1 miljarder kronor. Därutöver har Stockholms läns landsting åtagit sig att finansiera anskaffning av fordon och depåer till ett värde av 5,1 miljarder kronor. Som en del av uppgörelsen har Stockholms stad, Solna stad, Huddinge kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun åtagit sig att uppföra totalt ca 100 000 nya bostäder till år 2035.

Uppgörelsen utgör en del av Sverigeförhandlingens uppdrag att driva förhandlingar om medfinansiering av ett antal infrastrukturprojekt i Sverige i syfte att öka bostadsbyggandet i landet och skapa förutsättningar för en bättre arbetsmarknad. I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår även andra infrastrukturprojekt, såsom uppförande av en ny stambana för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Staten, genom Sverigeförhandlingen, har biträtts av Mannheimer Swartling.