27 mars 2017 - Uppdrag

Sunstorm Holding AB avyttrar resterande aktieinnehav i Scandic

Sunstrom Holding AB (ett bolag som kontrolleras av EQT V Limited som rådges av EQT Partners med Accent Equity 2003 fund som medinvesterare) har ingått avtal om att avyttra aktier motsvarande drygt 20 procent av samtliga aktier och röster i Scandic Hotels Group AB. Aktierna förvärvas av Stena Sessan Rederi AB respektive Novobis AB, som var ankarinvesterare i börsnoteringen av Scandic.

Sunstorm har sedan noteringen av Scandic vid två tidigare tillfällen, i augusti respektive november 2016, sålt aktier i Scandic i så kallade accelererade bookbuilding-processer till svenska och internationella institutionella investerare. Den senaste försäljningen innebär att Sunstorm har avyttrat samtliga sina aktier i Scandic.

EQT har rådgivits av Mannheimer Swartling i samtliga transaktioner.