5 mars 2019 - Uppdrag

Summa Equity stänger sin andra fond på hard cap om 6,5 miljarder kronor

Mannheimer Swartling har agerat rådgivare åt Summa Equity vid etableringen av Summa Equity Fund II, som stängde på hard cap om 6,5 miljarder kronor.

Summa Equity grundades 2016 för att investera i företag som löser globala utmaningar inom tre investeringsteman: resurseffektivitet, förändrad demografi och teknologi. Investerarbasen i Summa Equity Fund II består primärt av stiftelser, pensionsfonder, försäkringsbolag och fond-i-fonder baserade i Norden, Europa och Nordamerika. Fonden är, likt Summa Equity Fund I, baserad på en svensk aktiebolagsstruktur där investerarna investerar genom antingen kapitalandelslån eller preferensaktier.