19 mars 2019 - Uppdrag

Summa Equity har förvärvat Infobric AB

Summa Equity har förvärvat Infobric AB, en ledande leverantör av mjukvara och internet of things-produkter för bland annat närvarosystem, åtkomstkontroll och energieffektivitet på byggarbetsplatser. Infobrics system används på över 10 000 byggarbetsplatser i främst Sverige, Norge och Storbritannien.

Förvärvet utgör den första investeringen gjord av Summa Equitys andra fond som stängde tidigare under 2019. Aktierna i Infobric förvärvades från majoritetssäljaren Jönköping Business Development AB jämte bolagets grundare och vissa ledningspersoner. Ledningspersonerna kvarstår som betydande aktieägare i bolaget.

Summa Equity rådgavs av Mannheimer Swartling.