7 oktober 2019 - Uppdrag

Stena Bulk ingår joint venture med Proman Shipping

Stena Bulk och Proman Shipping har etablerat ett joint venture-bolag, i vilket parterna på 50/50-basis kommer att äga två tankfartyg, under namnet "Proman Stena Bulk Limited". De båda tankfartygen kommer tidsbefraktas till Proman under långfristiga avtal. Upplägget är en väsentlig investering för både Stena Bulk och Proman Shipping, och representerar parternas målsättning att bygga en innovativ, effektiv och hållbar shippingsektor genom att använda bränsle i form av metanol, vilket är säkert, rent att förbränna och biologiskt nedbrytbart.

Stena Bulk AB, med kontor i sju länder är en av världens ledande shippingföretag. Stena Bulk tillhandahåller säkra, kostnadseffektiva transporter av råolja och raffinerade produkter till havs. Stena Bulk har en flotta bestående av ungefär 110 fartyg och utgör en del av Stena-sfären, som har över 20 000 anställda och försäljning för cirka SEK 60 miljarder.

Proman Shipping AG, ett bolag baserat i Wollerau, Schweiz, tillhandahåller maritim expertis, fartygshantering och global havstransport för Proman-gruppen. Proman-gruppen är en integrerad industrikoncern och en ledande aktör för tillhandahållande av produkter och tjänster inom naturgas.

Stena Bulk rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.