23 oktober 2018 - Uppdrag

Stena Bulk bildar ett joint venture med Bay Crest Management för expansion i Asien

Golden-Agri Stena, som sedan 2012 är ett joint venture mellan Stena Bulk och Golden Agri-Resources, har etablerat ett nytt joint venture, GSB Tankers, tillsammans med Bay Crest Management. GSB Tankers är upprättat för att bedriva operationell drift och kommersiell förvaltning av kemikalietankfartyg. GSB Tankers startar sin verksamhet den 1 januari 2019, i Golden-Agri Stenas befintliga lokaler.

Förutom huvudkontoret i Singapore kommer GSB Tankers att ha kontor i både Dubai och Japan. Till att börja med kommer GSB Tankers att managera arton kemikalietankfartyg, och avsikten är att verksamheten skall managera trettio kemikalietankfartyg inom två år.

Stena Bulk, som grundades 1982, är ett av väldens ledande shippingföretag. Stena Bulk tillhandahåller säkra och kostnadseffektiva transporter av råolja och raffinerade produkter till havs. Idag består flottan av omkring 100 tankfartyg. Stena Bulk har kontor i sex länder och är en del av Stena-gruppen, som har omkring 20 000 anställda i Sverige och utomlands.

Stena Bulk rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.