3 mars 2017 - Uppdrag

Starwood Capital Group och Vencom avyttrar Bromma Blocks

Starwood Capital Group och Vencom Property Partners har sålt Bromma Blocks till CBRE GIP European Co-Investment Fund.

Bromma Blocks är ett cirka 57 000 kvm stort köpcentrum beläget i Stockholm.

Starwood Capital Group är en ledande global investerare med fokus på fastigheter, energi-infrastruktur samt gas och olja.

Vencom Property Partners utvecklar och förvaltar fastigheter i Norden med fokus på handelsfastigheter.

Säljarsidan företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.