22 november 2017 - Uppdrag

Spotify förvärvar Soundtrap

Spotify har förvärvat Soundtrap AB, ett Stockholmsbaserat företag som möjliggör för artister på alla nivåer att skapa musik online med hjälp av en webbaserad, lättanvänd och samverkande inspelnings- och produktionsstudio. Transaktionen avslutades den 16 november 2017.

Spotify rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.