14 september 2020 - Uppdrag

SKF emitterar obligationslån om SEK 3 miljarder

Aktiebolaget SKF (publ) ("SKF") emitterade den 10 juni 2020 seniora icke säkerställda obligationer om totalt SEK 3 miljarder som förfaller till betalning den 10 juni 2024. Emissionen genomfördes i två trancher där SEK 2,1 miljarder löper med en rörlig ränta baserad på 3 månaders Stibor med ett påslag om 1 %, och SEK 900 miljoner löper med en fast ränta om 1,135 %.

Nettolikviden från emissionen kommer att användas i allmänt bolagssyfte inklusive refinansiering av befintliga skulder.

Obligationerna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2019 uppgick till SEK 86 013 miljoner kronor och antalet anställda var 43 360.

SKF biträddes av Mannheimer Swartling i samband med obligationsemissionen.