25 september 2018 - Uppdrag

SKF emitterar obligationer om EUR 300 miljoner

Aktiebolaget SKF (publ) ("SKF") emitterade den 17 september 2018 seniora icke säkerställda obligationer om EUR 300 miljoner som förfaller till betalning 2025 och löper med en årlig fast kupongränta om 1,250 procent.

Nettolikviden från emissionen användes för att lösa in delar av SKF:s utestående seniora icke säkerställda obligationer som emitterades 2012 respektive 2013 och som förfaller till betalning 2019 respektive 2020.

Obligationerna är noterade på den Officiella Listan på Luxembourg Stock Exchange och är upptagna till handel på Luxembourg Stock Exchanges reglerade marknad.

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick till SEK 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678.

SKF biträddes av Mannheimer Swartling i samband med obligationsemissionen.