27 oktober 2017 - Uppdrag

Skanska Wind Power Invest säljer andel i Sjisjka vindpark till BlackRock

Skanska Wind Power Invest har sålt samtliga sina aktier (motsvarande 2/3 av samtliga aktier) i Sjisjka Vind AB till en fond som förvaltas av BlackRock, för en köpeskilling om cirka 160 Mkr.

Sjisjka Vind äger Sjisjka vindpark, belägen i Gällivare kommun. Sjisjka Vindpark omfattar 30 Vestas V100 2.6 MW turbiner med en installerad kapacitet om 78 MW. Sjiska Vind äger också dotterbolaget Sjisjka Nät, som distribuerar elektricitet från vindkraftsproduktionen i parken.

Skanska Wind Power Invest utvecklar och genomför projektering, byggnation, drift, underhåll och finansiering av infrastruktur. BlackRock är en av världens största fondförvaltare, som genom sina fonder har gedigen expertis inom bland annat vindkraft.

Skanska Wind Power Invest rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.