30 november 2016 - Uppdrag

Showa Denko förvärvar GMM Nonstick Coatings

Showa Denko K.K. (SDK) (förtecknad i Tokyo: 4004) har förvärvat GMM Nonstick Coatings (GMM), ett tillverkande företag specialiserat på non-stick beläggningskemikalier med sitt huvudkontor i Hong Kong, Kina, med verksamheter i USA, Kina och Indien.

GMM:s non-stick beläggningar används huvudsakligen i konsumtionsvaror så som köks- och bakredskap samt diverse apparater inom hemelektronik. Deras största kunder är de ledande köksredskapstillverkande företagen i USA - drygt 40 miljoner amerikaner använder produkter belagda med GMM:s non-stick beläggningar varje dag.

SDK:s förvärv av GMM är en del av deras strategiska åtgärder som eftersträvar att etablera nya, individualiserade verksamheter genom förlängning av SDK:s värdekedja in i det efterföljande marknadsledet och området för dess teknologier, som formar grunden för SDK:s verksamhetsaktiviteter.

I transaktionen agerade Mannheimer Swartling rådgivare för GMM och säljarna.