24 november 2017 - Uppdrag

Schörling & Partners har lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Melker Schörling

Schörling & Partners AB, som ägs gemensamt av Melker Schörling Tjänste AB, Stefan Persson, UIE Malta Holding Ltd. och Mikael Ekdahl AB, har den 14 november 2017 lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Melker Schörling AB ("MSAB"). Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 5 miljarder kronor och innebär att MSAB värderas till cirka 67,7 miljarder kronor. Uppköpserbjudandet är en följd av att MSAB sedan Melker Schörling lämnat sin operativa roll i bolaget befinner sig i en förändrad situation. Vid tidpunkten för uppköpserbjudandet uppgick Schörling & Partners innehav i MSAB till 92,6 procent av samtliga aktier och röster.

MSAB, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (Large Cap), är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag som grundades 1999 av Melker Schörling. MSABs innehavsbolag har en tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav utgörs av de sex börsnoterade bolagen Hexagon, HEXPOL, AAK, ASSA ABLOY, Securitas och Loomis. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger ca 26 procent av kapitalet och 47 procent av rösterna.

Schörling & Partners AB rådges av Mannheimer Swartling i samband med uppköpserbjudandet.