24 november 2017 - Uppdrag

SAS har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 1,5 miljarder kronor

SAS har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 1,5 miljarder kronor med en årlig fast kupongränta om 5,375 procent med förfall den 24 november 2022. Obligationslånet ska användas för refinansiering av utestående lån och allmänna företagsändamål. SAS kommer att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm.

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag. Bolaget erbjuder mer än 800 flygningar per dag och över 30 miljoner passagerare reser årligen med SAS mellan cirka 120 destinationer i Europa, USA och Asien. SAS är medlem i Star Alliance™, ett globalt nätverk av 28 flygbolag, och har cirka 10 000 anställda. Utöver flygverksamhet ingår även marktjänsthantering, tekniskt underhåll och frakttjänster i SAS. SAS stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen och Oslo Børs.
Nordea Bank och Danske Bank har agerat som Global Coordinators medan SEB och Swedbank har agerat som Joint Bookrunners i transaktionen. Nordea agerade även som Issuing Agent.

SAS rådgavs av Mannheimer Swartling.