19 juni 2017 - Uppdrag

Rikshem säljer hälften av Folkhem Trä till Veidekke Bostad

Veidekke Bostad blir delägare i Folkhem Trä när Rikshem säljer hälften av det idag helägda bolaget. Rikshem och Veidekke Bostad har sedan tidigare ett väletablerat samarbete kring utveckling av bostadsrätter. Samarbetet förstärks nu ytterligare med vidgat fokus även på trähus. Folkhem Trä kommer att fortsätta sitt arbete med att utveckla bostäder i trä och Folkhem Produktion kommer fortsättningsvis fokusera på konceptutveckling och markackvisition.

Folkhem Trä har fokus på bostadsbyggande i Stockholmsregionen. Företaget utvecklar bostadsbyggande i trä, vilket har miljömässiga fördelar vid nyproduktion av flerbostadshus.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Veidekke är ett bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag verksamt i Skandinavien.

Rikshem företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.