12 oktober 2020 - Uppdrag

RES säljer ett av de största landbaserade vindkraftsprojekten som börjar byggas i Europa i år

RES har sålt vindkraftsprojektet Björnberget i Ånge, Västernorrlands län, Sverige, till den tyska oberoende kapitalförvaltaren Prime Capital (som investerat genom nystartade Prime Green Energy Infrastructure Fund) och den oberoende kraftproducenten Enlight Renewable Energy som är noterad på Tel Aviv-börsen. RES kommer att tillhandahålla balance of plant works för projektet samt den kommersiella och tekniska förvaltningen under driftsfasen. Detta kommer att utöka RES:s projektportfölj i Skandinavien till över en gigawatt.

Med 372MW är vindkraftsprojektet Björnberget inte bara ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsprojekt, utan också ett av de största som har börjat byggas i Europa i år. Projektet förväntas driftsättas i början av år 2023. När projektet är färdigbyggt kommer det att producera motsvarande cirka 300 000 europeiska hushålls förbrukning och bidra till att undvika över 600 000 ton koldioxidutsläpp per år.

RES är världens största oberoende företag för förnybar energi som är verksamt inom vind-, sol-, energilagring samt transmission och distribution på land och till havs. RES har levererat mer än 18GW av förnybara energiprojekt över hela världen och stöder en operativ projektportfölj överstigande 6,5GW över hela världen för en stor kundbas.

RES rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.