29 maj 2018 - Uppdrag

Preem och RenFuel ingår samarbete för att skapa världens första ligninanläggning för biodrivmedel

Preem har investerat i Lignolproduktion AB, som kommer att samägas av Preem och RenFuel. Parterna ingår ett samarbete avseende uppförande av en ligninanläggning för produktion av Lignol, vilket framställs från lignin, en restprodukt från den svenska skogen vid massatillverkning.

Lignin, som kan raffineras till förnybart drivmedel och användas i alla fordon, kommer bidra till att fasa ut fossila drivmedel. Preem är den första drivmedelstillverkaren i Sverige som kommer använda lignin som råvara vid framställning av drivmedel.
Parterna ska genom det samägda bolaget framställa en ligninolja, Lignol, som är en viktig faktor för att uppnå Sveriges mål att minska de fossila utsläppen med 70 procent för transportsektorn fram till 2030. Den gemensamma ligninanläggningen beräknas stå klar 2021. Lignololjan kommer därefter processas till biodrivmedel i Preems raffinaderier.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag där deras två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och utomlands och har drygt 1 400 anställda.

Preem företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.