16 juni 2017 - Uppdrag

Preem avyttrar Preem Gas till Kosan Gas

Preem har avyttrat Preem Gas till Kosan Gas.

Preem Gas marknadsför, säljer och transporterar gasolprodukter. Produktportföljen består av propan- och butanlösningar och blandningar av dessa.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag vars vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade raffinaderierna i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Verksamheten omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning.

Kosan Gas är en av huvudleverantörerna av gas i Norden. Kosan Gas ägs av UGI Corporation som är noterat på New York Stock Exchange (NYSE). UGI driver LPG-bolag i USA och i 16 europeiska länder under namnen AmeriGas, AvantiGas, Antargaz, Finagaz och Flaga.

Preem rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.