10 januari 2017 - Nyheter om byrån

Partner André Andersson utses till P.R.I.M.E. Finances expertpanel

P.R.I.M.E. Finance (Panel of Recognised International Market Experts in Finance) utsåg den 5 januari 2017 tjugofem nya medlemmar till sin expertpanel från tretton olika länder, däribland André Andersson, Partner på Mannheimer Swartling. Panelen består för närvarande av fler än 130 juridiska och finansiella experter och inkluderar både utövande och pensionerad domare, centralbankschefer, tillsynsmyndigheter, akademiker, representanter från privata juridiska byråer och deltagare på derivatmarknaden.

P.R.I.M.E. Finance bildades 2012 i Haag för att hjälpa till att lösa, och assistera rättssystem i att lösa, tvister gällande komplexa finansiella transaktioner. Organisationen har stöd från viktiga internationella regleringsorgan och är ett komplement till den pågående lagstiftningsreformprocessen rörande finansmarknaden. P.R.I.M.E. Finance är en av sju internationella skiljecentrum erkänt av International Swaps and Derivatives Association (ISDA). År 2015 gick P.R.I.M.E. Finance samman med den permanenta skiljedomstolen (PCA). För ytterligare information, läs mer här.