8 oktober 2020 - Uppdrag

P27 Nordic Payments Platform förvärvar Bankgirot

P27 Nordic Payments Platform (P27) har tecknat avtal om förvärv av Bankgirocentralen BGC AB, Bankgirot, Sveriges enda clearinghus för massbetalningar. Bankgirot, med en central roll i det svenska betalningssystemet, hanterar dagligen transaktioner till ett totalt värde om cirka 73 miljarder kronor.

P27 är ett gemensamt initiativ mellan Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank med målet att underlätta betalningar i olika valutor mellan de nordiska länderna.

Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännanden.

Mannheimer Swartling var legala rådgivare i transaktionen.