5 april 2018 - Uppdrag

Omstart av gruvan i Kaunisvaara

Kaunis Iron tog 2017 över gruvan i Tapulivuoma, nära Kaunisvaara i Pajala kommun, som tidigare brutits av Northland Resources. Gruvproduktionen förväntas återstarta under sommaren 2018, varvid delar av driften ska outsourcas. Kaunis Iron har därvid ingått avtal med GISAB Gällivare Industriservice AB, en del av industrigruppen Axel Johnson International, rörande drift av gruvans anrikningsverk.

Axel Johnson International och GISAB företräddes av Mannheimer Swartling.