18 februari 2021 - Uppdrag

O'Learys genomför tilläggsförvärv i Umeå, Gävle och Borlänge

O'Learys är en ledande restaurangkedja med fokus på sport och underhållning och över 100 restauranger världen över. O'Learys och dess delägda dotterbolag SB Restaurants har genomfört tilläggsförvärv och ingått partnerskap med befintliga samarbetspartners i Umeå, Gävle och Borlänge i linje med dess strategi för fortsatt expansion inom Eatertainment – ett koncept som innebär en kombination av mat, sport, musik och sociala spel.

O'Learys och SB Restaurants AB rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionerna.