12 mars 2020 - Uppdrag

Norvestor förvärvar en majoritetsandel i PHM Group

Norvestor har förvärvat en majoritetsandel i PHM Group, den ledande leverantören av fastighetsunderhållstjänster i Finland, med stor närvaro i Sverige. Tillsammans med befintliga aktieägare och ledning i PHM Group, planerar Norvestor att stödja PHMs fortsatta tillväxt och konsolidering av den nordiska fastighetsunderhållssektorn.

Transaktionen är planerad att slutföras under våren, med förbehåll för sedvanliga tillträdesvillkor.
PHM Group har primärt huvudkontor i Porvoo, Finland, med svensk huvudkontor i Stockholm, samt en årlig omsättning om ungefär EUR 120 miljoner och cirka 1 200 anställda.

Norvestor är ett ledande private equity-bolag som fokuserar på lägre medelstora uppköp på den nordiska marknaden. Teamet har arbetat tillsammans sedan 1991, vilket gör dem till ett av de mest erfarna private equity-teamen i Norden, med över 71 genomförda investeringar och över 250 tilläggsförvärv, samt över 50 genomförda exits, inklusive 15 börsnoteringar.

Norvestor rådgavs av Dittmar & Indrenius (som huvudsakliga ombud) och Mannheimer Swartling (avseende svenska förhållanden) i transaktionen.