19 februari 2019 - Uppdrag

Nordisk Vindkraft säljer norskt vindkraftsprojekt till Mirova

Nordisk Vindkraft har sålt vindkraftsprojektet Vardafjellet utanför Sandnes i Rogalands fylke i Norge till den franska kapitalförvaltaren Mirova Eurofideme 4. I samband med detta har Nordisk Vindkraft och Mirova Eurofideme 4 nått en överenskommelse om köp, byggnation och drift av vindkraftsparken som innebär att Nordisk Vindkraft kommer att genomföra byggnation och drift av parken. Den planerade vindkraftsparken kommer att bestå av 7 vindkraftverk på totalt 29 MW och ha en potential att producera förnybarenergi till ca 17 000 hem.

Nordisk Vindkraft är en del av den engelska koncernen RES (Renewable Energy Systems) och utvecklar, finansierar, bygger och förvaltar vindkraftsparker på den nordiska marknaden för sina kunders och för egen räkning.

Nordisk Vindkraft rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.