15 december 2016 - Uppdrag

Nordic Capital och Apax France säljer sina andelar i Unilabs

Riskkapitalfonderna Nordic Capital Fund VI och Apax France VII säljer sina ägarandelar i Unilabs till Apax IX. Transaktionen markerar fullbordandet av ett lyckat samägande mellan Apax Partners LLP, Nordic Capital och Apax Partners France (tillsammans med Altamir), genom vilket Unilabs avnoterats från den schweiziska börsen 2007, och fusionerats med den europeiska vårdgivaren Capios diagnostikdivision 2008. De finansiella villkoren för transaktionen är inte publika.

Med över 5.300 anställda, 112 laboratorier och 43 anläggningar för bild- och funktionsdiagnostik fördelade över tio europeiska länder och med stark tillväxt i Mellanöstern och Latinamerika har Unilabs vuxit fram som en ledande aktör inom medicinsk diagnostik i Europa.

Mannheimer Swartling biträdde Nordic Capital i transaktionen.