21 februari 2018 - Uppdrag

Nomo-koncernen har förvärvat Rotera Kullager

Nomo-koncernen, som är en del av Axel Johnson International, har förvärvat Rotera Kullager i Täby AB och Rotera Kullager i Västberga AB i två simultant genomförda transaktioner. Rotera Kullager levererar kullager, transmissioner och tätningar till industrikunder på den svenska marknaden. Nomo har samarbetat med Rotera Kullager i många år och ser stora fördelar med att bolaget nu blir en del av Nomo-koncernen. Förvärven genomfördes den 5 februari 2018.

Nomo rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionerna.