27 april 2017 - Uppdrag

NAI Svefa har förvärvat en majoritetsaktiepost i Värderingsdata

NAI Svefa har förvärvat en majoritetsaktiepost i Värderingsdata i Kungsbacka AB genom förvärv av aktier från ett antal minoritetsägare och i samband med en apportemission i Värderingsdata.

Värderingsdata är Sveriges bredaste leverantör av IT-tjänster för analys och värdering av den svenska fastighetsmarknaden. I samband med förvärvet kommer NAI Svefas affärsområde Fastighetsinformation att integreras i Värderingsdata som därmed blir den dominerande aktören inom området automatiserade värderingsmodeller för den svenska bank- och finansmarknaden. Värderingsdata är Sveriges enda representant i European AVM Alliance (EAA) som är en sammanslutning av europeiska leverantörer av statistiska värderingsmodeller.

Värderingsdata företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.