22 maj 2017 - Uppdrag

Munters noteras på Nasdaq Stockholm

Munters Group AB har den 19 maj 2017 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm.

Priset i erbjudandet fastställdes till 55 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Munters om cirka 10,1 miljarder kronor.

Erbjudandet, som bestod av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt, omfattade befintliga aktier som såldes av Munters ägare Nordic Capital (genom Cidron Maximus) och Five Arrows Principal Investments (genom FA International Investments S.C.A), Rotschild & Co:s europeiska private equityverksamhet. Det totala värdet av erbjudandet, förutsatt att övertilldelningsoptionen om högst 12 procent utnyttjas till fullo, uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor.

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar Munters experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Munters största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av Munters omkring 3 500 medarbetare. Munters har cirka sex 6 miljarder kronor i omsättning.

Munters och Nordic Capital rådgavs av Mannheimer Swartling i erbjudandet och börsnoteringen.