15 november 2019 - Uppdrag

Mesa Laboratories förvärvar Gyros Protein Technologies

Mesa Laboratories Inc. har förvärvat 100% av aktierna i Gyros Protein Technologies AB för en total köpeskilling om 180 miljoner USD med förbehåll för köpeskillingsjustering. Gyros Protein Technologies förvärvades från Sjätte AP-fonden (genom SLS Invest AB), Ampersand Capital Partners samt diverse minoritetsaktieägare.

Gyros Protein Technologies, med huvudkontor i Uppsala är en ledande leverantör av immunanalys och peptidsynteslösningar som driver innovation, utveckling och tillverkning av biofarmaceutiska läkemedel.

Mesa är en global teknologisk innovatör som är dedikerade åt att lösa några av de mest kritiska utmaningarna gällande kvalitetskontroll inom sjukvårds-, industriell säkerhets-, miljö-, mat och dryck- samt läkemedelsindustrin.

Mesa rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen tillsammans med den amerikanska advokatbyrån David Graham & Stubbs.