23 februari 2018 - Uppdrag

Mark- och miljödomstolens dom avseende tunnelbana mellan Akalla och Barkarby

Genom 2013 års Stockholmsöverenskommelse beslutades att tunnelbanan ska byggas ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby samt att blå linje ska byggas ut till Gullmarsplan och kopplas samman med grön linje för ökad kapacitet genom centrala Stockholm. Utbyggnaden innebär elva nya stationer och 20 kilometer ny tunnelbana samt nybyggnation av 82 000 bostäder i anslutning till de nya stationerna.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade den 24 november 2017 dom avseende den första av de tre planerade sträckningarna. Domen har vunnit laga kraft. Sträckningen innebär en förlängning av befintlig blå linje från tunnelbanestationen Akalla till en ny tunnelbanestation Barkarby station, via en ny station i Barkarbystaden. Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, biträddes av Mannheimer Swartling i tillståndsprövningen.