20 december 2019 - Uppdrag

Mark- och miljödomstolens dom avseende tunnelbana från Odenplan till Arenastaden

Genom 2013 års Stockholmsöverenskommelse beslutades att tunnelbanan ska byggas ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby samt att blå linje ska byggas ut till Gullmarsplan och kopplas samman med grön linje för ökad kapacitet genom centrala Stockholm. Utbyggnaden innebär elva nya stationer och 20 kilometer ny tunnelbana samt nybyggnation av 82 000 bostäder i anslutning till de nya stationerna.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade den 25 maj 2018 tillstånd enligt miljöbalken avseende den andra av de tre planerade sträckningarna. Tillståndet har vunnit laga kraft. Sträckningen innebär en ny tunnelbanelinje (gula linjen) från Odenplan till Arenastaden.

Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, biträddes av Mannheimer Swartling i tillståndsprövningen.