16 juni 2016 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings kontor i Malmö flyttar till ett miljösmart hus

Den 20 juni byter Mannheimer Swartlings kontor i Malmö adress och flyttar in i Glasvasen. Glasvasen är ett miljösmart hus med fokus på låg energiförbrukning, hållbara material och hög teknisk innovationsgrad. Husets gröna tak kommer att öka den biologiska mångfalden i området. Kontorets läge vid stationen skapar möjligheter för fler kollektivresor samtidigt som det är enkelt att ta sig dit med cykel. Som den ledande affärsjuridiska byrån i Norden har vi både ansvar och möjlighet att påverka och driva frågor som är viktiga inte bara för våra klienter och oss själva, utan även för samhället. Genom vårt val av att flytta till ett miljösmart hus vill vi visa vår uppskattning för en hållbar utveckling i staden och regionen. Läs mer om Mannheimer Swartlings hållbarhetsarbete här.

Inflyttningsdatum: 20 juni 2016

Besöksadress: Carlsgatan 3, Malmö

Postadress: Box 4291, 203 14 Malmö

Vi kommer att befinna oss på våning 4, 5 och 6. Receptionen ligger på våning 6. Mannheimer Swartlings nya kontor i Glasvasen har 80 kontorsplatser och 12 mötesrum.

För mer information vänligen kontakta Susanne Bergman.