25 november 2015 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling utser sju nya partners

Mannheimer Swartling har glädjen att meddela att Johan Frost Bergman, Anders Bergsten, Anders Ingvarson, Henrik Johansson, Fredrik Ringquist, Hampus Thofte och Felicia Ullerstam har valts till partners på byrån, med verkan från och med den 1 januari 2016.

“Vi är mycket glada över att kunna tillkännage valet av sju nya partners från våra egna led”, säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling. ”Dessa individer representerar ett brett spektrum av expertis och har visat ett imponerande engagemang både i våra klienter och i byrån. Det är en förmån att kunna välkomna dem till deras nya roller på Mannheimer Swartling. Å alla på Mannheimer Swartlings vägnar vill jag gratulera våra nya partners. Vi ser fram emot deras fortsatta framgångar”.

Nyutnämnda partners

Johan Frost Bergman ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Fonder och investeringar och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hans arbete omfattar rådgivning vid etablering av fonder, granskning av fonder på uppdrag av potentiella investerare samt investeringar på uppdrag av fonder. Johan har arbetat på byrån sedan 2006 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand och en fil kand från Stockholms universitet samt en LL.M. från Columbia Law School i New York.

Anders Bergsten ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Corporate Commercial samt byråns branschgrupp för IT, Telekom och Teknologi, och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han rådger klienter i ett brett spektrum av nationella och internationella kommersiella frågor, med fokus på IT- och teknikområdet. Anders arbete består huvudsakligen av rådgivning vid komplexa leverans-, outsourcing- och upphandlingsprojekt samt rådgivning avseende personuppgiftsfrågor. Anders har arbetat på byrån sedan 2006 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand från Uppsala universitet och har studerat juridik vid University of Sydney.

Anders Ingvarson ingår i Mannheimer Swartlings branschgrupp Infrastruktur och entreprenad samt verksamhetsgrupperna Fastighet och Tvistlösning. Anders är baserad i Malmö och arbetar med ärenden över hela Sverige och internationellt. Hans rådgivning rör infrastrukturprojekt, bygg- och anläggningsentreprenader, anläggningar inom industrin och andra projekt och tvister med industriella eller tekniska inslag. Anders började på byrån 2004, arbetade en period 2008 på byråns kontor i New York och har erfarenhet som bolagsjurist. Anders är medlem i Sveriges advokatsamfund och har en jur kand från Lunds universitet.

Henrik Johansson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hans arbete omfattar rådgivning vid M&A-transaktioner och strukturfrågor. Han arbetar med klienter inom alla verksamhetsområden och branscher, med ett tydligt fokus på private equity. Henrik började på byrån 2007 och arbetade en period 2014 på byråns kontor i New York. Han är medlem i Sveriges advokatsamfund och har en jur kand från Uppsala universitet.

Fredrik Ringquist ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Tvistlösning och tjänstgör vid byråns kontor i Moskva. Han har tidigare tjänstgjort vid byråns kontor i New York och Stockholm. Han arbetar huvudsakligen med internationella skiljeförfaranden kopplade till Ryssland och övriga delar av forna Sovjetunionen, liksom även med frågor som rör internationell handel såsom sanktioner. Fredrik företräder klienter inom alla branscher och verksamhetsområden. Fredrik började på byrån 2005 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand från Lunds universitet.

Hampus Thofte ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i New York. Han rådger nordiska klienter i samband med försäljning och köp av tillgångar och verksamheter i USA, såväl som amerikanska klienter inom ärenden som rör den nordiska marknaden. Hampus rådger även nordiska klienter inom bolagsjuridik och transaktionsrelaterade ärenden. Han började på byrån 2003 och har sedan 2013 varit partner i New York och är medlem i New York State Bar Association samt Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand från Stockholms universitet, en LL.M. från Pace Law School samt en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Felicia Ullerstam ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hon rådger klienter inom ett brett spektrum av miljörättsliga ärenden. Felicia arbetar bland annat med tillståndsprövningar och miljörättsliga riskbedömningar vid transaktioner. Hon arbetar även med offentliga uppdragsgivare vid större infrastrukturprojekt. Felicia började på byrån 2006 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Hon har en jur kand från Uppsala universitet och en magisterexamen i miljörätt från University College London.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Dernestam, Managing Partner, tel 0709-777 348, jan.dernestam@msa.se

Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications, tel 0709-777 934, helena.sjoholm@msa.se