7 juli 2016 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling i Almedalen

Mannheimer Swartling deltar i ett flertal seminarier och rundabordssamtal i Almedalen den 3-10 juli 2016. Nedan finner du en kort presentation av de medarbetare som är på plats under veckan. Kontakta dem gärna om du vill träffa dem eller vill ha mer information om vilka arrangemang de deltar i.

Sven-Åke BergkvistSven-Åke Bergkvist
Partner

Sven-Åke arbetar i verksamhetsgruppen för företagsbeskattning och är specialiserad på bolagsbeskattning.

sven-ake.bergkvist@msa.se 

 

Anders BergstenAnders Bergsten
Partner

Anders ingår i verksamhetsgruppen för Corporate Commercial med fokus på IT- och teknikområdet.

anders.bergsten@msa.se 

 

Niklas HagbardNiklas Hagbard
Senior Associate

Niklas arbetar i verksamhetsgruppen för företagsbeskattning med fokus på bolagsbeskattning.

niklas.hagbard@msa.se

 

Emma IhreEmma Ihre
Head of Sustainability

Emma är hållbarhetschef och arbetar med att integrera hållbarhetsfrågor i rådgivningen till byråns klienter.

emma.ihre@msa.se 

 

Tomas JohanssonTomas Johansson
Partner

Tomas ingår i verksamhetsgruppen för fastighetsrätt och arbetar bland annat med frågor rörande samhällsbyggnad.

tomas.johansson@msa.se

Biörn Riese

Biörn Riese
Senior Adviser

Biörn, som har lång erfarenhet av affärsjuridik, arbetar bl.a. med att utreda oegentligheter och hantera kriser.

biorn.riese@msa.se

 

Fredrik Ringquist

Fredrik Ringquist
Partner

Fredrik arbetar i verksamhetsgruppen för tvistlösning och arbetar huvudsakligen med internationella skiljeförfaranden.

fredrik.ringquist@msa.se

Helena SjöholmHelena Sjöholm
Head of Marketing and Communications

Helena är ansvarig för marknads- och kommunikationsavdelningen och arbetar även med byråns affärsutveckling. 

helena.sjoholm@msa.se

Therese Strömshed

Therese Strömshed
Senior Associate

Therese ingår i verksamhetsgruppen för miljörätt och arbetar med miljö- och produktsäkerhetsfrågor.

therese.stromshed@msa.se