12 april 2019 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling går vidare i sin miljösatsning

Mannheimer Swartling bedriver sedan många år tillbaka ett kontinuerligt och ambitiöst miljöarbete med syfte att minska byråns negativa miljöpåverkan. Byrån har arbetat systematiskt med miljöledningssystem de senaste tio åren, och är sedan 2013 certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Nu tar byrån ytterligare krafttag och har, med stöd av externa konsulter, inlett en genomgripande analys av byråns klimatavtryck. Analysen kommer att utmynna i en konkret miljö- och klimatstrategi samt tydliga mål. Byrån kommer också att undersöka möjligheterna att mäta och åtgärda de indirekta effekterna av byråns rådgivning.

"Byrån går i bräschen för hållbarhetsfrågor inom advokatbranschen. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Att ta ansvar för miljön är en högt prioriterad fråga för oss och det faller sig naturligt att vi engagerar oss ytterligare i klimatfrågan", säger Emma Ihre, Head of Sustainability på Mannheimer Swartling.

"Dagligen ser vi ett stort engagemang för miljöfrågan bland våra medarbetare och partners. Vi är stolta över det, och glada över att nu ta nästa steg i vårt arbete för en mer hållbar samhällsutveckling," fortsätter Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling.

För mer information vänligen kontakta Jan Dernestam (+46 709 777 348), Emma Ihre (+46 709 777 190) eller Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications (+46 709 777 934).