10 september 2020 - Uppdrag

Mannheimer Swartling biträder ASSA ABLOY med konkurrensgodkännande vid Kommissionen och efterföljande avyttring

I mars 2019 ingick ASSA ABLOY, en ledande aktör inom accesslösningar, ett avtal med aktieägarna i Agta Finance om att indirekt förvärva deras 54-procentiga innehav i agta record, en väletablerad Schweizisk tillverkare av automatiska dörrar. Förvärvet var villkorat av godkännande från EU-kommissionen.

Den 27 februari 2020 godkände Kommissionen ASSA ABLOYs förvärv av agta record. Godkännandet var villkorat av att vissa åtaganden genomfördes, däribland avyttring av viss verksamhet. ASSA ABLOY och agta record ingick därför, den 16 juni 2020, ett avtal med FAAC SpA avseende avyttring av verksamheter i sex länder.

Den 14 augusti 2020 meddelade Kommissionen ett slutligt godkännande avseende avyttringarna och transaktionen fullbordades den 31 augusti 2020.

ASSA ABLOY har biträtts av Mannheimer Swartling.